Nokia N97 Launch - Guangzhou - 20th ~ 21st June, 2009